Hem /

FUM-valet FAQ

 Om kårfullmäktige 

Vad är kårfullmäktige?

Kårfullmäktige, förkortat FuM, är ansvarig för fatta beslut om övergripande frågor som exempelvis den verksamhet LinTek ska bedrivas under kommande år. Kårfullmäktige tillsätter LinTeks kårstyrelse och andra centrala poster som utför det faktiska arbetet.

Vad beslutar kårfullmäktige om?

Kårfullmäktige beslutar om LinTeks budget varje år. FuM granskar kårstyrelsen och utskottens verksamhet men framför allt så är det FuMs uppgift att utforma LinTeks ställningstagande i stora och avgörande frågor. På LinTeks hemsida kan du hitta handlingar från fullmäktiges möten.

Hur lång tid tar det att sitta i kårfullmäktige? Hur går ett möte till?

Kårfullmäktige har möten ungefär 9 gånger per år och är kvällstid. Mötena varieras mellan att hållas i Linköping och i Norrköping, men transport samordnas mellan städerna. För den som deltar på mötet så får man mat.

Mötets leds av kårfullmäktiges talman, som utses av kårfullmäktige men är själv inte invald ledamot och saknar därför rösträtt. Mötena är öppna för LinTek-medlemmar, så du kan besöka ett möte för att få en känsla för hur det går till.

 

 För dig som tänker på att kandidera

Vem får kandidera i valet till kårfullmäktige?

Den som är medlem i LinTek får kandidera i valet till kårfullmäktige.

Hur gör jag för att kandidera?

Under perioden 29 mars – 11 april är det möjligt att anmäla sig som kandidat till valet. Du kan också nominera någon som du tycker ska kandidera. Anmälan sker genom att man fyller i det formulär som valnämnden publicerar. 

Vilka blir invalda i kårfullmäktige?

Kandidaterna rangordnas efter valresultatet. De 27 kandidater som har fått flest antal röster i valet är de som blir invalda i kårfullmäktige. Har flera kandidater samma röstetal när det 27:e mandatet ska fördelas så är det lotten som avgör vem som blir invald.

Övriga kandidater utgör ersättare till kårfullmäktige. När en ledamot lämnar sitt uppdrag inträder ersättare i den ordning som de rangordnas utifrån valresultatet.

 För dig som röstar

Vem får rösta i valet till kårfullmäktige?

Den som är medlem i LinTek får rösta i valet till kårfullmäktige. Den som blir medlem i LinTek under valperioden har också rösträtt.

När och hur kan jag rösta?

Röstning sker digitalt i LinTeks valportal under perioden 27 april – 29 april. Du väljer en kandidat och lägger din röst. När rösten är avlagd så kan man inte ångra sin röst.

 Om kåren

Vad är Lintek? Vad gör Lintek?

LinTek är Linköpings teknologers studentkår. Som studentkår har vi som uppgift att framföra studenternas röst till universitetet. Vi arbetar för att teknologstudenterna vid Linköpings universitet ska få en så bra studietid som möjligt. Allt arbete som vi driver gör vi genom något av våra tre värdeord: utbildning, gemenskap och framtid.

Varför är det viktigt att rösta i kårvalet?

Genom att rösta i valet till kårfullmäktige (FuM) ser du som LinTek-medlem till att påverka vilka som driver kårmedlemmarnas röst mot LinTek, och därmed ges chansen att påverka arbetet LinTeks verksamhet ska driva följande år. Likt det svenska valsystemet där folket röstar fram en riksdag.

Varför ska man vara medlem i kåren?

Det lönar sig på flera sätt att vara medlem i kåren. Det gör att LinTek kan fortsätta representera studenterna och driva på förbättringar. Under åren har kårens engagemang lett till många förändringar, som anonyma tentor och Campusbussen.

  • Kåren arbetar för kvalitetssäkra och förbättra din utbildning
  • Kåren kan fortsätta finnas och vara till stöd och hjälp om du råkar illa ut på universitetet.
  • Du blir delägare på de 5 kårhusen och får rabatter på dem.
  • Du kan engagera dig i kåren och påverka ännu mer.
  • Du har rätt att tycka till om kårens arbete varje år vid kårvalet.
  • Genom sina medlemmar ges Linköpings teknologers studentkår  rätt att behålla sin kårstatus.

Bli medlem här och säkra din rösträtt!

Hur engagerar man sig i kåren?

Som LinTek-medlem har man möjlighet engagera sig både i LinTeks utskott och med påverkansarbete mot universitetet. Detta kan till exempel handla om att vara studeranderepresentant, vara med och rösta fram nästa års FUM (Kårfullmäktige) och att själv vara med i FUM.