Uncategorized

Engagera dig i LinTeks verksamhet

Vill du leda LinTeks högsta beslutande organ? Vill du veta mer om hur en rekryteringsprocess går till? Eller har du ett öga för detaljer och vill granska så att LinTeks styrdokument efterlevs?
Engagera dig i LinTek!

 

Vi söker just nu personer till poster under LinTeks Kårfullmäktige. Posterna vi rekryterar till är:
• Talman Kårfullmäktige
• Sekreterare Kårfullmäktige
• Valberedningen
• Internrevisor

Som LinTek-aktiv får en helt ny insyn i LinTeks verksamhet och möjligheten att utvidga ditt kontaktnät. Du får dessutom ta del av alla förmåner som ingår i att vara kåraktiv!
Läs mer om posterna på vår hemsida:
https://lintek.liu.se/tillgangliga-poster/
och sök eller nominera här:
https://forms.gle/WUTWtLEQHsW4VBNP9
Sista ansökningsdagen är fredag 23 april.

—English—

Do you want to lead LinTek’s highest decision-making body? Want to know more about how a recruitment process works? Or do you have an eye for details and want to review so that LinTek’s governing documents are complied with? Apply for LinTek!

We are currently looking for people for positions within the Union Council. The positions we recruit for are:
• Speaker of the Union Council
• Secretary of the Union Council
• The Nomination Committee
• Internal auditor

As an active member in LinTek, you get a completely new insight into LinTek’s operation and the opportunity to expand your contact network. You also get to take advantage of all the benefits that come with being active in the Student Union.
Read more about the different positions on our website: https://lintek.liu.se/tillgangliga-poster/
and apply or nominate here:
https://forms.gle/WUTWtLEQHsW4VBNP9
The last day to apply is Sunday 23 April.