Bli kåraktiv

Engagera dig i LinTek

Sök till poster inom LinTeks kårledning och kårstyrelse! Poster man kan söka just nu är:

  • Kårordförande
  • Kårstyrelseordförande
  • Studiesocialtansvarig med centralt arbetsmiljöombud
  • Näringslivsansvarig
  • Chefredaktör Lithanian
  • IT-Ansvarig

Ansök eller nominera via det här formuläret