Hem /

LinTeks Coronasida

Nedan har LinTek samlat information kring vad som gäller i och med det aktuella läget i samhället och LiU:s senaste beslut. Den här sidan uppdateras kontinuerligt i takt med att nya beslut eller riktlinjer introduceras.

Utbildning

Uppdaterat: 3 december 2020

I dagsläget har LiU:s krisledning beslutat att universitetet ska planera sin verksamhet efter vad man kallar pandeminivåer. I ett separat beslut har man även sagt att man för nuvarande ska planera för pandeminivå 4 fram till och med minst den 28 mars 2021. Läs mer om beslutet och de olika nivåerna här.

I syfte att förtydliga ett par områden har vi tagit fram några punkter vi anser är viktiga för studenter att veta om. I och med pandeminivå 4 gäller:

 • Närvaro i lokaler: All icke nödvändig närvaro ska undvikas.
 • Undervisning: Prioriterade fysiska moment kan genomföras på plats med en anpassning till avstånd och gruppstorlek. Övriga moment ska ske digitalt.
 • Examination: Prioriterade examinationsmoment kan genomföras på plats med en anpassning till avstånd och gruppstorlek. Övriga examinationer ska ske digitalt. Bedömning görs av fakulteterna i samverkan med institutioner och andra fakulteter.
 • Självstudier i LiU:s lokaler: Kraftigt begränsat, endast moment som kräver närvaro tillåtna.
 • Ändringar av tentamenstider: Under rådande restriktioner kan tentamenstillfällen under vårterminen komma att få ändrad tid eller datum. Var uppmärksam på om din tenta byter tid.

LiU meddelar också att man följer samhällsutvecklingen och anpassar sig därefter; förhoppningen är att kunna anta en mindre restriktiv nivå så fort som möjligt.

Studiesociala evenemang

Uppdaterat: 9 februari 2021

I och med Folkhälsomyndighetens beslut om skärpta allmänna råd rekommenderas nu allmänheten i bland annat Östergötland till striktare agerande. Råden gäller fram till den 30 juni, eller tills någonting annat beslutats. Kortfattat gäller, till och med den 30 juni:

 • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
 • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare.
 • Använd munskydd om du reser i kollektivtrafiken på vardagar mellan klockan 7-9 samt 16-18, då det vid dessa tider kan uppstå trängsel.
 • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge.
 • Endast åtta personer får delta vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar.

Det är ett väldigt sorgligt besked som får stor inverkan för oss studenter. Som student är man kanske van vid att umgås med klass, utskott, förening, intressegrupp, etc. på ett sätt som helt enkelt inte fungerar i en pandemi. De flesta av oss är hitflyttade, bor ensamma i små utrymmen och är stressade över skolarbete. Det som förväntas av oss under den kommande tiden är dock nödvändigt för att vända den trend som ses i regionen just nu. Det är nu upp till var och en av oss att helhjärtat ta vårt ansvar och hålla oss undan från folksamlingar.

Att enbart umgås med de man bor med betyder, för de flesta, att man fortfarande kan umgås med den närmaste familjen. För de allra flesta av oss studenter innebär det dock att vi förväntas sitta hemma, själva, i våra studentettor. I och med det vill vi försöka oss på ett par studentanpassade rekommendationer.

 • Plugga hemma, håll dig borta från campus om du inte har schemalagd undervisning.
 • Försök att bara umgås och plugga med några få utvalda personer.

Följer vi dessa punkter så kommer i snabbare kunna återgå till ett normalläge här i Östergötland. Känner du att du behöver prata av dig så finns Studenthälsan, sektionen och kåren här för dig.

Med detta sagt anser vi fortfarande att det är väldigt viktigt att blicka framåt. Vi är i en tid av konstant förändring där vi inte vet hur morgondagens restriktioner kommer se ut. Universitetet har beslutat att planera för pandeminivå 4 fram till sommaren, men det betyder inte att samhället kommer vara nedstängt fram till dess. Event som planeras till senare i vår kanske kan genomföras, så vi uppmuntrar alla att hålla hoppet uppe och fortsätta planera studiesociala aktiviteter som kan komma igång så snart samhället öppnar upp igen.

Ta hand om er, så ses vi när världen är lite mer normal igen! <3