Hem /

LinTeks Coronasida

Nedan har LinTek samlat information kring vad som gäller i och med det aktuella läget i samhället och LiU:s senaste beslut. Den här sidan uppdateras kontinuerligt i takt med att nya beslut eller riktlinjer introduceras.

I dagsläget har LiU:s krisledning beslutat att universitetet ska planera sin verksamhet efter vad man kallar pandeminivåer. Från och med 1 april gäller pandeminivå 0, alltså normalläge utan pandemi. Läs mer på LiU:s coronasida. Denna sida kommer inte längre uppdateras.

Utbildning

Senast uppdaterat: 14 januari 2022

Alla tentor denna period kommer följa den plan som satts under hösten och därmed genomföras till stor del på plats. Vi i kårledningen har under hela höstterminen och julledigheten haft en dialog med universitetet där vi följt smittoläget, planeringen av tentaperioder och vårterminsuppstarten. Den senaste ökningen i smittspridningen är såklart allvarlig men vi har i dialog med universitetet uttryckt att allt för snabba ändringar av utbildning eller examination inte varit gynnsamt för kvalitén och står därför bakom att tentorna fortsätter vara på plats men med relevanta smittskyddsåtgärder. Dessutom har vi de olika poänggränser och krav för att exempelvis påbörja master- eller kandidatarbete samt kraven för att få CSN i åtanke. Fortsatt under vårterminen kommer vi i våra dialoger med universitetet se till att du får en så bra utbildning det går utifrån de resurser och restriktioner som finns. Vi vill att du ska känna dig trygg samtidigt som du får en utbildning i världsklass.

Undervisningen under våren kommer i huvudsak vara på plats. Det är för större grupper, där LiU satt en gräns på 75 personer, som distansundervisning kommer användas för att glesa ut i lokalerna. Om din kurs ställs om till helt på distans eller om ett moment för en liten grupp förflyttas till distans anser vi att du därför har rätt att få en förklaring till varför. Kontakta din sektion, oss i LinTek, examinatorn eller kursens studierektor om du vill ha hjälp. Studierektorn för kursen går att hitta på Studieinfo.

För mer information om LiUs beslut och för eventuella uppdateringar under terminen, håll koll på liu.se/corona och särskilt på FAQ för studenter som finns i menyn till vänster.

STUDIESOCIALA EVENEMANG

Uppdaterat: 14 januari 2022

För att vi ska kunna ta oss genom denna pandemi så snabbt som möjligt tillsammans så vill vi påminna om att stanna hemma vid symptom. Om du på grund av sjukdom eller symptom för covid-19 missar ett examinerande moment så finns det möjlighet för CSN att ta hänsyn till detta när de beräknar ditt studiemedel. Mer om hur du anmäler detta och vad som krävs av dig hittar du på CSNs hemsida. Detta gäller även under terminen om du blir sjuk under kursens gång.

LinTek fortsätter arbeta för att bibehålla en hög utbildningskvalitet och att besluten som LiU tar ska få så lite negativa följdeffekter som möjligt för oss studenter. Det är dock en svår situation utan helt optimala lösningar så om ni vill lämna någon feedback till oss eller önskar vår hjälp så får ni gärna höra av er. Självklart är du även alltid välkommen att kontakta oss med andra frågor eller funderingar som berör din utbildning eller studiesituation.

Känner du att du behöver prata om någonting så finns fortfarande Studenthälsan, sektionen och kåren här för dig.