Hem /

LinTeks Coronasida

Nedan har LinTek samlat information kring vad som gäller i och med det aktuella läget i samhället och LiU:s senaste beslut. Den här sidan uppdateras kontinuerligt i takt med att nya beslut eller riktlinjer introduceras.

I dagsläget har LiU:s krisledning beslutat att universitetet ska planera sin verksamhet efter vad man kallar pandeminivåer. Från och med 29 september gäller pandeminivå 1. Lär mer i beslutet eller på LiU:s coronasida.

VACCINATION

Är du student som befinner dig på annan ort över sommaren, eller nyantagen student som ska börja studera i höst och har frågor om vaccination?
Region Östergötland och LiU har kommit ut med information om hur du ska göra med dos 2 om du under sommaren får erbjudande om att ta dos 1 där du är bosatt under sommaren.

LiUs sammanfattning 

Region Östergötlands information

Utbildning

Senast uppdaterat: 29 september 2021

I och med att LiU går in i Pandeminivå 1 försvinner de flesta av restriktionerna. Vad gäller återgången till campus bestämmer respektive kursledning hur mycket av undervisningen som kommer vara på campus, och hur mycket som är digitalt. Detta gäller hela HT2 inklusive tentaperioderna i januari. De tentor som ska skrivas i oktober kommer att genomföras på samma sätt de var tänkt i början av terminen.

STUDIESOCIALA EVENEMANG

Uppdaterat: 29 september 2021

Från och med den 29 September gäller åter nya restriktioner. Nu tas så gott som alla restriktioner bort, någonting som kommer göra stor skillnad för studentlivet på våra campus. 

I och med borttagandet av restriktioner kommer en stor del av studentlivet kunna gå tillbaka till vad det var innan pandemin. Kravaller och kårhusfester får åter arrangeras, på pubar får sällskapen vara hur stora och nära varandra som helst. När det kommer till studentbokade evenemang i LiUs lokaler gäller i pandeminivå 1 att monterytor, salar och grönområden får bokas och användas enligt normalläge.

Dock finns det fortfarande några viktiga förhållningsregler som vi alla behöver följa.

  • Stanna hemma om du är sjuk eller har sjukdomssymptom
  • Vaccinera dig om du ännu inte har gjort det
  • Tvätta och sprita händerna regelbundet

Följer vi dessa punkter så kommer utvecklingen av pandemin förhoppningsvis fortsätta i den riktning den gjort under sommaren, och alla restriktioner snart försvinna helt. Känner du att du behöver prata om någonting så finns fortfarande Studenthälsan, sektionen och kåren här för dig.

Nu när kårhusen öppnar igen har LinTek några tips och bra saker att tänka på! 

  • Behandla alla med respekt.
  • Alla som planerar fester och jobbar på kårhusen är studenter som jobbar ideellt.
  • Kårhusen har ett eget alkoholtillstånd, det är alltså inte tillåtet att medföra egen alkohol in. Detta gäller både nattklubbar och pubar.
  • Alkoholförtäring är inte tillåtet i kön in till kårhuset.
  • För att komma in på kårhusen behöver du kunna styrka att du är student. Det görs lättast med STUK-appen. Som student kan man plussa in en icke-student. Alla behöver även legitimation och biljett. 

Vi ses på dansgolvet, på puben eller på kontoren i Kårallen!