Hem /

LinTeks Coronasida

Nedan har LinTek samlat information kring vad som gäller i och med det aktuella läget i samhället och LiU:s senaste beslut. Den här sidan uppdateras kontinuerligt i takt med att nya beslut eller riktlinjer introduceras.

VACCINATION

Är du student som befinner dig på annan ort över sommaren, eller nyantagen student som ska börja studera i höst och har frågor om vaccination?
Region Östergötland och LiU har kommit ut med information om hur du ska göra med dos 2 om du under sommaren får erbjudande om att ta dos 1 där du är bosatt under sommaren.

LiUs sammanfattning 

Region Östergötlands information

 

I dagsläget har LiU:s krisledning beslutat att universitetet ska planera sin verksamhet efter vad man kallar pandeminivåer. Fram till 1 augusti 2021 gäller pandeminivå 4, därefter gäller pandeminivå 2. Läs mer i beslutet eller på LiU:s coronasida.

Utbildning

Senast uppdaterat: 7 juli 2021

I syfte att förtydliga ett par områden har vi tagit fram några punkter vi anser är viktiga för studenter att veta om. När pandeminivå 2 aktiveras gäller att:

 • Avstånd: Vi håller ett avstånd på minst en armlängd, gärna två meter.
 • Gruppstorlekar: En grupps storlek på campus är behovsstyrt men maximalt 300 personer.
 • Närvaro på campus: Närvaro på campus ska ske växelvis för riskreducering (inte alla på samma enhet kan jobba samtidigt). Genomsnittlig fysisk närvaro ska vara maximalt 75 procent.
 • Tillträde till lokaler: Tillträde till lokalerna är behovsstyrt (men regeringen har beslutat att fram till 30 september ska endast anställda vars närvaro är nödvändig för verksamheten befinna sig i lokalerna).
 • Utbildning och examination: Undervisning och examination med digitala inslag rekommenderas även fortsättningsvis.
 • Självstudier: Studenter uppmanas att begränsa närvaron på campus för självstudier i LiU:s lokaler.

STUDIESOCIALA EVENEMANG

Uppdaterat: 8 juli 2021

Från och med den 1a juli gäller nya restriktioner med några lättnader jämfört med hur det har varit under våren. Dessa restriktionsförändringar ger oss en möjlighet att planera för en framtid med flera fysiska möten, men det lägger samtidigt ett större ansvar på oss att fortsätta bete oss på ett sätt så att risken för smitta hålls låg. Några för studentlivet särskilt viktiga förändringar som förväntas vara aktuella tills någon gång i september är att:

 • Rådet om att endast umgås med närmsta kretsen kan tas bort, men det är fortsatt bättre att ses utomhus än inomhus.
 • Rådet till föreningar om att ställa in, skjuta upp eller genomföra möten, stämmor m.m. på distans-, lättas upp på så sätt att dessa kan ske. Dessa ska fortsättningsvis ske utan trängsel.
 • Antalet tillåtna deltagare på privata sammankomster som genomförs i lokaler, områden eller utrymmen för uthyrning höjs till 50.

Dessa förändringarna i restriktionerna är ett första steg i vad som förhoppningsvis är en återgång till ett mer normalt studentliv. Regeringen uppmanar dock fortfarande till eftertänksamhet och distans i vardagen så länge det går. 

Att primärt umgås med de man bor med betyder, för de flesta, att man fortfarande kan umgås med den närmaste familjen. För de allra flesta av oss studenter innebär det dock att vi förväntas sitta hemma, själva, i våra studentettor. I och med det vill vi försöka oss på ett par studentanpassade rekommendationer.

 • Plugga hemma, håll dig borta från campus om du inte har schemalagd undervisning.
 • Försök att bara umgås och plugga med några få utvalda personer.

Följer vi dessa punkter så kommer i snabbare kunna återgå till ett normalläge här i Östergötland. Känner du att du behöver prata av dig så finns Studenthälsan, sektionen och kåren här för dig.

I och med universitetets öppning på pandeminivå 2 i höst kommer det tillåta studenterna en större möjlighet att närvara på campus, men det kommer fortfarande vara viktigt att ta ett ansvar och inte vara på campus mer än nödvändigt. Ju bättre alla kan följa de restriktioner som är uppsatta av Regeringen, Folkhälsomyndigheten och LiU desto snarare kan vi återgå till helt campusförlagd undervisning och ett levande studentliv.

Vad som kommer att hända med studentlivet under hösten är fortfarande ovisst. Kårhusen kommer att följa regeringens och folkhälsomyndighetens rekommendationer i sin öppning. Vi är många som längtar till ett levande studentliv med föreningsaktiviteter, sittningar, pubar och fester, och det kommer att komma tillbaka när samhället tillåter det.

En annan fråga som kan ställas är hur det kommer att gå med mottagningen hösten 2021. Den planeras efter en egen vägledning som har tagits fram av LiU, fakulteterna och kårerna gemensamt, där riktlinjer och förhållningssätt för samtliga arrangörer är samlade. Här kan du hitta mer information om mottagningen.

Med detta sagt anser vi fortfarande att det är väldigt viktigt att blicka framåt. Vi är i en tid av konstant förändring där vi inte vet hur morgondagens restriktioner kommer se ut. Vi uppmuntrar alla att hålla hoppet uppe och fortsätta planera studiesociala aktiviteter som kan komma igång så snart samhället öppnar upp igen.

Ta hand om er, så ses vi när världen är lite mer normal igen! <3