Utveckling

Utbildar vi hållbara ingenjörer?

Förra veckan var vår Studiesocialt ansvariga Maria med i en paneldebatt om ”Utbildar vi hållbara ingenjörer?” med IVA Studentråd på Creactive i Mjärdevi. Representanter i form av studenter, näringslivet och universitetet var på plats. Intressanta diskussioner och viktiga ämnen togs upp och workshopen var en riktig succé. Hållbart studentliv är ett viktigt ämne som vi i kåren genom Maria jobbar mycket med för att våra studenter ska få ett så hållbart och roligt studentliv som möjligt!!


Maria our Head of Student Welfare was last week apart of a panel debate about ”Do we educate sustainable engineers at LiU?” Together with IVA. We at LinTek think that this is a very important subject and we work through Maria every day with how we can make the student life as fun and sustainable for our students as possible!

 

Fotocredit: Linda Wäppling