LiTHanian

Inte fått LiTHanian trots medlem?

Har du inte fått hem LiTHanian trots att du är medlem i LinTek?

Logga då in här på hemsidan (LinTek.liu.se) och ange din hemadress för att säkerställa att nästa nummer kommer hem till brevlådan!


Haven’t got your LiTHania, despite being a member at LinTek?

Please log in here at our website (lintek.liu.se) and fill out your delivery address.