Aktuellt

Sök valnämnden 18/19!

Garantera demokratin i studentlivet och sök till LinTeks valnämnd!

LinTek sätter i mångt och mycket riktlinjerna för studentlivet i Linköping och det är LinTeks kårfullmäktige som tar dem slutgiltiga besluten. Att hitta dem bästa kandidaterna till kårfullmäktige från hela den tekniska fakulteten från både Linköping och Norrköping är helt essentiellt för LinTek och demokratin.

Som ledamot i LinTeks valnämnd får du ett spännande uppdrag och ansvarar för att säkerställa demokratin inom LinTek! Det valnämnden gör är att organisera och leda val till LinTeks kårfullmäktige. Detta innebär bland annat planering och mycket marknadsföring, samt en insyn i hur demokratiska val fungerar.

Om du är en taggad och kreativ person är detta definitivt något för dig! Uppdraget är väldigt personligt utvecklande och en stor möjlighet att vidga sitt kontaktnät i studentlivet.

Sök genom att mejla kso@lintek.liu.se och svara på följande frågor:

– Vad heter du?
– Vad pluggar du?
– Kort beskrivning om dig själv, vem är du?
– Varför är du intresserad av denna posten?
– Har du tidigare erfarenter av engagemang, planering eller marknadsföring?