Föreningar

LinTek erbjuder hjälp till studentföreningar!

LinTek erbjuder hjälp till studentföreningar!
Som LUST-godkänd förening kan ni nu få finansiellt stöd från LinTek för strategiska satsningar. Har ni material ni önskar köpa in? En investering ni vill göra? Eller en ny idé som inte kan genomföras med er nuvarande budget? Sök strategiska medel från LinTek!
LinTek erbjuder strategiska satsningar för att er förening ska kunna göra något långsiktigt. Kraven för att kunna erhålla dessa är att investeringen ska vara en engångssatsning, och att det är något som inte ryms i nuvarande budget. Det ska även anses gynna LinTeks medlemmar.
För att söka, maila kso@lintek.liu.se och berätta om er förening, vad ni gör samt vad ni vill äska för. Bifoga er årsbudget, och tydliga kalkyler på kostnaden för er satsning.
Vi hoppas kunna göra Linköpings studentföreningar ännu bättre!