Påverka

Anmäla ett studentärende?

Har du känt dig orättvist behandlad på en föreläsning, otrygg på en laboration eller tycker examination har gått till på otillåtet sätt? Då kan du anmäla detta till LinTek så kan vi hjälpa dig rätta detta genom att antingen fylla i vår enkät skriva till uas@lintek.liu.se!

Har du ett studiesocialt ärende du vill anmäla så kan man göra det genom den här enkäten eller skriva till sac@lintek.liu.se!


Have you felt unfairly treated or unsafe at a lecture or do you think that your examination has been done in an incorrect way? Then you can report this to LinTek by either filling in this form or send a mail to uas@lintek.liu.se!

If you have a study social issue you want to register, fill in this form or send a mail to sac@lintek.liu.se!