Bli kåraktiv

Vill du vara med och påverka?

LinTeks Kårfullmäktige (FuM) är LinTeks högst beslutande organ och där sitter 27 st studenter från olika program. Tycker du att något borde ändras på kåren? Hör av dig till dem! Läs mer om hur du gör på https://lintek.liu.se/om-lintek/organisationen/karfullmaktige/

Tips: sök till FuM nästa år! Ansökan kommer i vår!