Bli kåraktiv

LinTek Rekryterar!

Nu söker vi i LinTek studenter som vill engagera sig i kåren och rekryterar därför till våra utskott!

Som engagerad så får du lära känna folk från hela universitetet, skaffa dig roliga och nyttiga erfarenheter och som tack för ditt engagemang, gå på kåraktivas-sittningen samt flera andra kul event. Ta nu därför chansen att engagera dig i vårt fantastiska studentliv! Sista anmälningsdagen är nu på söndag, den 9e september.

Söka kan du göra här.
Nominera någon kan du göra här.


LinTek Näringsliv:

Vill du vara med och se till att alla dina studiekamrater får träffa företag, knyta långsiktiga kontakter och får inblick i en eventuell framtida arbetsplats och på samma gång få uppleva detsamma? Då är LinTek Näringsliv utskottet för dig! Här får du möjlighet att i en tight grupp jobba mot ett brett spektrum av företag, delta i utformningen av LinTeks alla temaveckor och även få möjligheten att anordna flera mindre företagsevent under året.

Utskottet kommer att arbeta i en liten starkt sammanhållen grupp med stor anknytning till LinTeks Näringslivsansvarig. Arbetet som du kommer att göra omfattar bland annat strategisk marknadsföring, företagskontakt, ledarskap och ett stort utrymme för kreativitet.

Företagsansvarig

I posten som Företagsansvarig har du som huvudansvar att sköta kommunikationen med företag som vill medverka på Klimatveckan, Start up-dagarna eller Days of Diversity. Detta innebär också att du blir ansvarig för utformningen och innehållet av temaveckorna och du får själv möjligheten att finna de intressanta företag och talare som vill medverka på eventen. Detta ger dig samtidigt en ypperlig möjlighet att knyta kontakter i arbetslivet och få en bra inblick hur din framtida arbetsplats kan se ut.

Är du utåtriktad, social och kreativ, sök då Företagsansvarig!

Marknadsföringsansvarig

I posten som Marknadsföringsansvarig kommer du att ha huvudansvaret för att se till så att LinTek Näringsliv når ut till studenterna. Detta görs främst via sociala medier, men även med fysisk marknadsföring på universitetet. Posten innebär ett nära arbete med Art Director för att gemensamt komma fram till hur utskottet på bästa vis kan synas utåt.

Är du utåtriktad, kreativ och vill sätta en egen prägel på hur utskottet syns mot studenter, sök då Marknadsföringsansvarig!

Har du några frågor om utskottet maila na@linte.liu.se!


LIKA-utskottet:

Utskottet LIKA jobbar med lika villkor på LiU. Detta innebär mycket strategiskt arbete där vi diskuterar allt från hur studiesociala evenmang kan arrangeras på universitetet, till hur vi samarbetar med företag utifrån ett lika villkors perspektiv. LIKA  är även med och anordnar Regnbågs-P som är LiUs egna Pride-vecka och Days of diversity som är en näringslivs tema vecka. Om du tycker att lika villkor är ett viktigt ämne, sök då till LIKA för att få vara med och göra skillnad!


Marknadsföringsutskottet:

LinTek’s Marknadsföringsutskott även kallat MafU, är utskottet som arbetar med marknadsföringen av LinTek på flera olika sätt. Det handlar om från kommunikation både vid sociala medier men även fysiskt i montrar och med material. Vi arbetar mycket med olika sorters kampanjer och tar fram mycket grafiskt och tryckt material till kåren. MafU är som en spindel in nätet till resten av kåren och hjälper andra utskott och organ med material och marknadsföring. I MafU finns det stort utrymme för nya idéer och kreativitet samtidigt som du får lära dig att driva kampanjer och projekt tillsammans med andra. I utskottet har vi tre olika poster; vice ordförande, kreatör och strateg. Mängden arbete kan variera beroende på perioder men vi har ett lunchmöte varje vecka.

Just nu söker utskottet en till person med posten strateg. Som strateg har du som uppgift att detaljstyra kampanjer och projekt, konkret kan det innebära att samla idéer för att göra en konkret plan, se till att bokningar sker, vilket material ska vi ta fram till exempel. Såklart genomförs det tillsammans med utskottet men du har huvudansvar i planeringen.

Har du frågor eller funderingar tveka inte att höra av dig till mf@lintek.liu.se!

Vi hörs!


Eventutskottet:

Eventutskottets uppdrag är att värna för gemenskapen och välmåendet inom kåren, vilket görs genom att under året anordna flera roliga event för alla aktiva. Eventen som anordnas är allt ifrån fina kåraktiva-sittningar till skojiga event som cykelfester eller Ko-släpp, här är det bara fantasin som sätter stopp för möjligheterna. Om detta låter intressant för dig och du vill vara med i en stark sammanhållen grupp, där du får testa på flera olika roller & få vara kreativ, sök då till EventU!