Lediga platser

 

Lediga platser inför 18/19

Är du intresserad av någon av dessa platser? Kontakta uas@lintek.liu.se

Beskrivning av grupperna hittar du här.

Studentplatser Mandat Övrigt
Styrelsen vid Institutionen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Suppleant Plats i Linköping
Styrelsen vid Institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) Suppleant Plats i Norrköping
Styrelsen vid institutionen för teknik och naturvetenskap (ITN) Suppleant Plats i Norrköping
Styrelsen vid institutionen för datavetanskap (IDA) Suppleant  Plats i Linköping
Styrelsen vid institutionen för medicinsk teknik (IMT) Ordinarie Plats i Linköping
Styrelsen vid institutionen för medicinsk teknik (IMT) Supplenat  Plats i Linköping
Styrelsen vid institutionen för systemteknik (ISY) Ordinarie Plats i Linköping
Styrelsen vid institutionen för systemteknik (ISY) Suppleant Plats i Linköping
Styrelsen vid institutionen för systemteknik (ISY) Suppleant Plats i Linköping
Förvaltningsgruppen LISAM Ordinarie Plats i Linköping
Studentsamverkansgruppen vid institutionen för medicinsk teknik (IMT) Ordinarie Plats i Linköping
Studentsamverkansgruppen vid institutionen för medicinsk teknik (IMT) Ordinarie

Plats i Linköping

Studentsamverkansgruppen vid institutionen för systemteknik (ISY) Ordinarie Plats i Linköping
Studentsamverkansgruppen vid institutionen för systemteknik (ISY) Ordinarie Plats i Linköping
Resursgrupp Etnicitet & religion/annan trosuppfattning (AGERA) Ordinarie Plats i Linköping
Nämnden för skolsamverkan (NSS) Ordinarie Plats i Linköping

Doktorandplatser Mandat
Styrelsen vid institutionen för datavetanskap (IDA) Ordinarie
Styrelsen vid institutionen för datavetanskap (IDA) Suppleant
Styrelsen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Ordinarie
Styrelsen för ekonomisk och industriell utveckling (IEI) Suppleant
Styrelsen vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) Ordinarie
Styrelsen vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) Suppleant 
Styrelsen vid institutionen för matematik (MAI) Suppelant 
Lika villkorsgruppen vid institutionen för fysik, kemi och biologi (IFM) Ordinarie
Forskarutbildningsnämnden (FUN) Ordinarie
Forskarutbildningsnämnden (FUN) Suppleant 
Forskarutbildningsnämnden (FUN) Suppleant 
LiTH-styrelsen Suppleant