LinTeks bolag

Kårservice

Kårservice är studentkårernas egna serviceorganisation vid Linköpings universitet. Det är en affärsdrivande ideell förening där du är ägaren genom ditt medlemskap i LinTek. LinTek har Kårservice tillsammans med Consensus och StuFF. Kårservice sköter alla praktiska göromål som att handha medlemsavgiften och mecenatkorten. Om man har några frågor kan man besöka Kårservice expedition i Kårallen. Kårservice ansvarar för verksamheten i kårhusen Kårallen, Örat, Trappan samt Ryds Herrgård och Kollektivet. Här kan du läsa mer om kårhusen. Verksamheten omsätter ca 28 miljoner kronor per år, har 20 heltidsanställda medarbetare och framförallt massor av ideellt engagerade studenter.

Besök: Kårservice hemsida

BokAB - Din bokhandel

Som medlem i LinTek är du ägare till BokAB. Deras uppgift är att LinTeks medlemmar ska ha tillgång till kurslitteratur, kompendier och övrigt material.

BokAB finns i Kårallen, på HU och i TP501 på plan 5 i Täppan precis bredvid Studentfiket (öppet endast vid periodstart).

Besök: www.bokakademin.se

 

LinTek på Facebook