Fullmäktigeledamot

LinTeks Kårfullmäktigeval 2017

FuM är LinTeks högst beslutande organ som består av 27st invalda ledamöter. En ledamot sitter på ett års mandat och är som en del i FuM bland annat ansvarig för att tillsätta LinTeks kårstyrelse, fatta beslut om hur LinTeks verksamhet ska bedrivas, och framförallt så är det FuM:s uppgift att utforma LinTeks ställningstagande i stora och avgörande frågor. Vill du vara med och påverka på riktigt så är det här något för dig!

Sista dag att kandidera är 25 mars och kårfullmäktigevalet kommer att hållas 4-5 april.

Länk till formuläret: https://podio.com/webforms/17984980/1208432

Som ledamot i kårfullmäktige är det din uppgift att delta på fullmäktigemötena och representera din och dina medstudenters åsikter.


LinTek på Instagram

Följ oss på @lintek_liu

LinTek på Facebook