Fullmäktigeledamot

LinTeks Kårfullmäktigeval 2017

FuM är LinTeks högst beslutande organ som består av 27st invalda ledamöter. En ledamot sitter på ett års mandat och är som en del i FuM bland annat ansvarig för att tillsätta LinTeks kårstyrelse, fatta beslut om hur LinTeks verksamhet ska bedrivas, och framförallt så är det FuM:s uppgift att utforma LinTeks ställningstagande i stora och avgörande frågor. Vill du vara med och påverka på riktigt så är det här något för dig!

Sista dag att kandidera är 2 april och kårfullmäktigevalet kommer att hållas 4-5 april.

Länk till formuläret: https://podio.com/webforms/17984980/1208432

Läs mer om årets kandidater här!

Som ledamot i kårfullmäktige är det din uppgift att delta på fullmäktigemötena och representera din och dina medstudenters åsikter.


LinTek på Instagram

Följ oss på @lintek_liu

LinTek på Facebook