Om LinTek

Vår uppgift

Vi bedriver vår verksamhet inom tre områden: Utbildning, gemenskap och framtid. Syftet med LinTek är att se efter studenternas intressen och fungera som gemensam röst för studenterna mot universitetet.

Läs mer om Vår uppgift här.


Organisationen

LinTek styrs av sina medlemmar. Högst beslutande organ är Kårfullmäktige (FUM), därefter står Kårstyrelsen för att verkställa dessa beslut. Kåren har även kanslister som arbetar med specifika områden och med enskilda projekt. LinTek erbjuder sina medlemmar möjligheten att krydda sitt CV genom att engagera sig i kåren och bli en del av organisationen.

En överblick över organisationen hittar du här 

Fördjupad information hittar du här:

 Kårstyrelse och kårledning

 Kårfullmäktige

 Valberedningen

 Valnämnden

 Studeranderepresentant

 Utskott

 LinTeks historia


Engagera dig

För att kåren ska kunna bedriva och förbättra sin verksamhet så är vi beroende av att studenter väljer att engagera sig. Det finns någor för alla och du som medlem har möjlighet att ta steget in i kårens verksamhet och påverka.

Läs mer om var du kan engagera dig här:

 Lediga poster just nu!

 Utskott och kommittéer

 Studeranderepresentanter


LinTeks bolag

Kåren är delägare/ägare i två bolag; Kårservice och BokAB. Läs mer om dessa här.


Sektioner

Kåren samarbetar med sektionerna vid LiTH för att förbättra utbildning. Sektionerna är den gren som har närmast kontakt med studenterna. Tillsammans med sektionerna har LinTek ett antal uskott som alla arbetar för att utveckla delar av studentlivet.

Läs mer om vad en sektion är och vilka sektioner som finns vid LiTH här.

Läs mer om utskotten i vilka kåren och sektionerna samarbetar här.


Dokument

Linteks styrdokument består av stadga, åsiktsprogram, måldokument, verksamhetsplan och budget. Styrdokumenten förklarar vår kärna, varför vi finns, vad vi tycker och vad vi ska åstadkomma med vår existens. Det är viktigt att hålla information om kårens verksmahet tillgänglig för intressenterna, därför publicerar vi kallelser, handlingar och protokoll från FUM- och styrelsemöten.

Här kan du fördjupa dig i LinTek:

 Grafisk profil

 Styrdokument

 FUM

 Styrelsemöten

 Intressanta dokument'

LinTek på Facebook