Ny översiktsplan för Mjärdevi och Västra Valla

Linköpings kommun har tagit fram en översiktsplan för utvecklingen av Mjärdevi och Västra Valla. Fram till den 30 april är planen ute på samråd, vilket innebär att alla är välkomna att lämna synpunkter på planen.

Visionen för planområdet är att miljön ska vara kontrastrik, brokig och levande. De karaktärsfulla miljöerna som finns i området idag med bland annat universitetet och Science Park Mjärdevi, ska ges möjlighet att utvecklas, kompletteras och växa samman till en mer stadsmässig miljö. Det vill säga en blandning av service, bostäder och verksamheter. På sikt möjliggörs inte bara mer verksamhetsyta utan också mellan 10 000 och 15 000 bostäder inom planområdet.

Synpunkter på planen lämnas genom att skriva in dem direkt under kartan här: linkoping.se/oversiktsplan

Man kan även ta del av planen genom att:

- Träffa kommunens representanter på öppet hus i CreActive Mjärdevi, Teknikringen 7, onsdag 22 mars kl. 17:30-19:30.

- Träffa kommunens representanter på luncherna i CreActive Mjärdevi månd-fred 20-24 mars, kl. 12-13.

Kontaktpersoner för projektet är:
Matilda Westling, projektledare, tel: 013-20 70 88, e-post: matilda.westling@linkoping.se
Malin Björkroth, kommunikatör, tel: 013-26 32 77, e-post: malin.bjorkroth@linkoping.se

LinTek på Facebook