Helterminsscheman införs

Efter initiativ från studenkårerna har LiU nu beslutat att studenter ska få helterminsschema, det vill säga schemat för hela terminen redan vid terminsstart. Beslutet om helterminsscheman kommer att börja gälla HT18! 

Efter att vi, tillsammans med StuFF och Consensus redogjort för universitet att det nuvarande systemet för schemaläggning där studenter får sitt schema två veckor innan kursstart inte är hållbart. Som ett resultat av detta tillsatte universitetet en utredning för att undersöka möjligheten till att införa helterminsscheman. Utredningen ansåg att det borde införas helterminsscheman vilket nu även universitetsrektorn tagit beslut om.

De argument vi hade för att införa helterminsscheman var främst att det förenklar för studenterna att planera och strukturera vardagen. Särskilt viktigt är det för de studenter som jobbar, läser extra, engagerar sig, har barn eller är från en annan stad.

Rektors beslut innebär att LiU nu inledningsvis kommer att börja skapa förutsättningar för helterminsscheman, exempelvis genom att utbilda personal och skapa rutiner. Helterminsscheman kommer sedan att börja gälla från och med HT18.

LinTek på Facebook