Linköpings teknologers studentkår http://lintek.liu.se/nyheter-6 Utbildning, gemenskap och framtid Flerårigt medlemskap! http://lintek.liu.se/nyheter-6/view/876/Flerrigtmedlemskap 2018-06-01 10:49:50 <p><span style="font-size: 15px;">Ditt medlemskap är viktigt för oss! Det ger kåren större möjlighet att påverka och främja studenterna. </span><span style="font-size: 15px;">LinTek vill fortsätta representera teknologstudenterna vid Linköpings Universitet, LinTek består av studenter som jobbar för studenter och det är tillsammans som vi har en starkare röst. Tack för att du blir medlem i kåren!   </span></p>
<p><span style="font-size: 15px;"><a href="[sitetree_link id=6]">Läs mer om medlemskap här. </a></span></p> ]]>
Bli medlem i kåren http://lintek.liu.se/nyheter-6/view/874/Blimedlemikren 2017-08-21 15:57:31 LiTHanian #3 2017 http://lintek.liu.se/nyheter-6/view/873/LiTHanian32017 2017-05-16 11:55:15 Wala och Folke Danielsson fond utlyser resestipendier http://lintek.liu.se/nyheter-6/view/872/WalaochFolkeDanielssonfondutlyserresestipendier 2017-05-08 12:57:52 <p>Ansökan skall sändas senast 29 maj 2017 märkt med Dnr LiU-2017-01694 till Registrator vid Linköpings universitet registrator@liu.se samt en kopia till Lisa Blomgren sekreterare i LiTH:s fondstyrelse lisa.blomgren@liu.se, som även svarar på eventuella frågor.</p> ]]> Undersökning om LinTeks medlemsnöjdhet http://lintek.liu.se/nyheter-6/view/871/UnderskningomLinTeksmedlemsnjdhet 2017-04-29 18:19:51 <p>Undersökningen är anonym och tar ungefär 15 minuter att besvara.</p> ]]> Sök LinTeks utskott http://lintek.liu.se/nyheter-6/view/870/SkLinTeksutskott 2017-04-25 14:48:06 <p>LinTek söker nu folk till flera av sina utskott och grupper inom kåren. Just nu söker vi engagerade personer till:</p>
<p><a href="[sitetree_link id=445]">- LiTHanian, LinTeks kårtidning</a></p>
<p><a href="[sitetree_link id=444]">- LinTek Näringsliv</a></p>
<p><a href="[sitetree_link id=546]">- Marknadsföringsutskottet</a></p>
<p><a href="[sitetree_link id=1142]">- LIKA, LinTeks likavillkors utskott</a></p>
<p><a href="[sitetree_link id=803]">- Mattehjälpen</a></p>
<p><a href="[sitetree_link id=590]">- EventU, LinTeks eventutskott</a></p>
<p>Sista dagen att ansöka eller nominera är 8 maj och du ansöker till utskotten genom att fylla i <a href="https://goo.gl/forms/jUdTG7LlcmGHl9UV2">det här formuläret.</a></p> ]]>
Resultatet i valet till LinTeks Kårfullmäktige 17/18 http://lintek.liu.se/nyheter-6/view/869/ResultatetivalettillLinTeksKrfullmktige1718 2017-04-06 13:51:40 <p>I år låg valdeltagandet på 1211 personer, det vill säga 39,73 %, och de 27 med flest slutgiltliga röster kommer att sitta med i LinTeks kårfullmäktige 17/18.</p> ]]> Fossilfritt Östergötland – möjligheter i en modernare morgondag http://lintek.liu.se/nyheter-6/view/868/Fossilfrittstergtlandmjligheterienmodernaremorgondag 2017-04-04 16:37:46 <p>Länk till program och anmälan finns här: <a href="http://fossilfritt-sverige.se/pa-gang/fossilfritt-ostergotland-program/">http://fossilfritt-sverige.se/pa-gang/fossilfritt-ostergotland-program/</a></p> ]]> LiTHanian #2 2017 - Ute nu! http://lintek.liu.se/nyheter-6/view/867/LiTHanian22017-Utenu 2017-03-29 15:58:12 <p><img class="left" src="assets/_resampled/resizedimage449600-ScreenshotLiTHaniannummer2_2.png" width="449" height="600" alt="" title=""/></p> ]]> Stipendier för sparsamma studenter http://lintek.liu.se/nyheter-6/view/865/Stipendierfrsparsammastudenter 2017-03-27 14:43:40 <p>Läs mer om stipendiumet här: <a href="https://www.rabattkalas.se/rabattstipendium">https://www.rabattkalas.se/rabattstipendium</a></p>
<p>Mer än 12 000 stipendier för alla som är intresserade finner du här: <a href="http://www.european-funding-guide.eu/">http://www.european-funding-guide.eu/</a></p>
<p> </p> ]]>