Varför medlem?

Svaret är att det lönar sig, på många sätt!

 Det är bra för dina studier 

"Om studier är en kunskapsresa kan man säga att kåren är din reseförsäkring."(Kårstyrelsernas utbildningsbevakare 09/10)

LinTek är med och organiserar all studentrepresentation i universitetets olika beslutsorgan, från enskilda programnämnder till universitetsstyrelsen. Studenter, eller rättare sagt kårmedlemmar, är med och bestämmer allt som påverkar våra utbildningar och vår studiesituation!

Kårerna hjälper enskilda studenter som stöter på problem på universitetet. Det kan handla om en lärare som säger något som gör att man tar illa upp, eller att man blivit orättvist bedömd. 

Kåren har koll på gällande regler och goda kontakter på alla nivåer i universitetsorganisationen. Det sitter naturligtvis kårrepresentanter i disciplinnämnden, det vill säga den instans som avgör fuskärenden.

 Det är bra för din plånbok

Du får rabatter på alla kårhus i Norrköping och Linköping.

Du har rätt till förmåner/rabatter genom LinTeks samarbeten med företag och organisationer.

 Det är bra för dig

Kårerna är kittet i föreningslivet. Sektionerna, som utbildningsbevakar och ordnar nolle-p och andra sociala aktiviteter för alla studenter på ett och samma program, finansieras bl.a. av kåravgiften. Intresseföreningar måste godkännas av kårerna för att få kalla sig studentföreningar.

Ta ditt kårmedlemskap till en högre nivå är lätt genom att även bli kåraktiv. Du kan testa alltifrån att vara med i ett utskott och jobba med projekt ideellt eller till att bli heltidsarvoderad i LinTeks kansli. Läs mer om poster och utskott här.


Det finns fler anledningar...

För att vara kår behövs medlemmar

För att LinTek ska få fortsätta som kår krävs att vi representerar ett stort antal studenter samt sysslar med utbildningsbevakning. Det betyder att LinTek behöver många medlemmar för att få finnas kvar, dvs. behålla kårstatus.

2016 kommer universitetet ompröva huruvida LinTek får fortsätta kalla sig studentkår. Beslutet kommer bland annat bero på medlemsantal och vilken verksamhet kåren bedriver. Kärnverksamheten för LinTek är utbildningsbevakning och förbättring av utbildningar, men LinTek jobbar även med studiesociala frågor, event samt skapar träffpunkter mellan näringsliv och studenter på campus. Våra ledord och verksamhet kan du läsa mer om under Utbildning, Gemenskap, Framtid

Konsekvenser som följer om kåren försvinner


 

LinTek på Facebook