LinTek Näringsliv

Om LinTek Näringsliv

Vill du vara med och se till att alla dina studiekamrater får träffa företag, knyta långsiktiga kontakter och får inblick i en eventuell framtida arbetsplats och på samma gång få uppleva detsamma? Då är LinTek Näringsliv utskottet för dig! Här får du möjlighet att i en tight grupp jobba mot ett brett spektrum av företag, samt delta i utformningen av LinTeks temaveckor och mindre företagsevent under året. Temaveckorna som kommer att planeras för det kommande året är Klimatveckan, Days of Diversity och Start up-dagarna.

Utskottet kommer att arbeta i en liten starkt sammanhållen grupp med stor anknytning till LinTeks Näringslivsansvarig. Arbetet som du kommer att göra omfattar bland annat strategisk marknadsföring, företagskontakt, ledarskap och ett stort utrymme för kreativitet.

 


Har du frågor om någon av posterna? Sväng förbi framtidskontoret på tredjeplan i kårallen eller skicka ett mail till na@lintek.liu.se

 

Poster inom LinTek Näringsliv

Vice Ordförande

I posten som Vice Ordförande inom LinTek Näringsliv kommer du att ha en hög kontakt med näringslivet samt ett övergripande ansvar för utskottet. Du kommer att vara spindeln i nätet som ser helheten och vara redo att ge stöd när problem uppstår. De postspecifika uppgifterna du kommer att ha kommer till största del vara att hantera informationslogistik, gruppdynamik och teambuilding. Vice Ordförande kommer dessutom att ha delat ansvar med Näringslivsansvarig att leda utskottet och för upprättande av budgetar och tidsplaner för samtliga temaveckor.

Är du strukturerad, utåtriktad och en gedigen problemlösare, sök då Vice Ordförande!

 

Företagsanvariga - 4 st 

I posten som Företagsansvarig har du som huvudansvar att sköta kommunikationen med företag som vill medverka på Klimatveckan, Start up-dagarna eller Days of Diversity. Detta innebär också att du blir ansvarig för utformningen och innehållet av temaveckorna och du får själv möjligheten att finna de intressanta företag och talare som vill medverka på eventen. Detta ger dig samtidigt en ypperlig möjlighet att knyta kontakter i arbetslivet och få en bra inblick hur din framtida arbetsplats kan se ut. 

Är du utåtriktad, social och kreativ, sök då Företagsansvarig! 

 

Marknadsföringsansvarig

I posten som Marknadsföringsansvarig kommer du att ha huvudansvaret för att se till så att LinTek Näringsliv når ut till studenterna. Detta görs främst via sociala medier, men även med fysisk marknadsföring på universitetet. Posten innebär ett nära arbete med Art Director för att gemensamt komma fram till hur utskottet på bästa vis kan synas utåt.

Är du utåtriktad, kreativ och vill sätta en egen prägel på hur utskottet syns mot studenter, sök då Marknadsföringsansvarig!

 

Art Director

I posten som Art Director har du ansvaret att designa utskottets grafiska material som används under året. För denna post behöver du därför grundläggande kunskap i illustrator eller inDesign. Det kommande året så kommer allt material som utskottet använder sig av för marknadsföring att nydesignas och tryckas på nytt och som Art Director kommer därför du ha uppdraget att från grund designa LinTek näringslivs ”utseende”. Posten innebär också ett nära arbete med Marknadsföringsansvarig för att gemensamt bestämma hur utskottet på bästa vis syns utåt.

Är du en kreativ person som känner sig villig att ta sig an denna utmaning, sök då Art Director!


 

LinTek på Facebook