LIKA

Om LIKA

Brinner du för frågor inom lika villkor och vill hjälpa LinTek att driva arbetet framåt? Sök då LinTeks lika villkorsutskott, LIKA! LIKA granskar både LinTeks interna verksamhet och LiUs arbete med lika villkor för att förbättra inkluderingen på Universitetet. 

About LIKA

Are you interest in equal opportunities and want to help LinTek push these issues towards the university? If yes, join LIKA! LIKA is the Equal Opportunities committee within LinTek that both reviews the internal organisation of LinTek and the activity plans from Linköping University and their Equal Opportunities work. LIKA aims to create a more equal univeristy!

LinTek på Facebook