Discoklubben

Discoklubben

Det har äntligen blivit dags att söka Discoklubben!

Discoklubbens syfte är att tillsammans med SAm (studiesocialt ansvarig) och Forte arrangera Utediscot! Utediscot är en stor fest som arrangeras av LinTek och Forte i närheten av mottagningen. Discoklubben kommer bestå av Forte-representanter, SAm och de poster vi söker nedan.

Områdesansvarig 

Som Områdesansvarig kommer du tillsammans med övriga Discoklubben utforma disco-området. Det är den områdesansvariga som har huvudansvaret för planeringen av uppbyggnaden och rivningen. Område har även ansvaret för alla Discoklubbens bokningar. Att vara strukturerad och van att planera kommer att underlätta arbetet som områdesansvarig.

Serveringsansvarig

Som Servering är det ditt ansvar att se till att all dryck och mat finns på plats under discot. Att vara förutseende och bra på att snabbt lösa problem som uppstår är saker du bör kunna som servering.

Personalansvarig

Som Personal är det du som ansvarar för att det dels finns personal till evenemanget samt att utforma jobbscheman, i samförstånd med övriga Discoklubben. Du bör vara en utåtriktad och diplomatisk person.