LinTeks bolag

Kårservice

Kårservice är studentkårernas egna serviceorganisation vid Linköpings universitet. Det är en affärsdrivande ideell förening där du är ägaren genom ditt medlemskap i LinTek. LinTek har Kårservice tillsammans med Consensus och StuFF. Kårservice sköter alla praktiska göromål som att handha medlemsavgiften och mecenatkorten. Om man har några frågor kan man besöka Kårservice expedition i Kårallen. Kårservice ansvarar för verksamheten i kårhusen Kårallen, Örat, Trappan samt Ryds Herrgård och Kollektivet. Verksamheten omsätter ca 28 miljoner kronor per år, har 20 heltidsanställda medarbetare och framförallt massor av ideellt engagerade studenter.

Besök: Kårservice hemsida

BokAB - Din bokhandel

Som medlem i LinTek är du ägare till BokAB. Deras uppgift är att LinTeks medlemmar ska ha tillgång till kurslitteratur, kompendier och övrigt material.

BokAB finns i Kårallen, på HU och i TP501 på plan 5 i Täppan precis bredvid Studentfiket (öppet endast vid periodstart).

Besök: www.bokakademin.se

 

LinTek på Facebook