SOF

StudentOrkesterFestivalen 

LinTek står bakom arrangemanget Studentorkesterfestivalen (SOF) som är en 3-dagars festival och hålls för universitets- och högskolestudenter från hela Sverige och delar av Europa. Festivalen genomförs vanligen under maj månad ojämna år och sedan ett par år tillbaka ligger festivalområdet på campus Valla.

Festivalen grundades 1973 och har sedan dess vuxit till en av norra Europas största studentfestivaler med underhållning i form av konserter framförda av studentorkestrarna, en kårtege som rullar fram på Linköpings gator med tiotusentals åskådare samt en hel del jippon och happenings på festivalområdet.

SOF genomförs av en kommitté på 15 personer och en underorganisation av så kallade “Puttar” på ca 45 personer. Under festivalen jobbar också ca 500 frivilliga funktionärer. Generalen är förtroendevald och väljs vartannat år av LinTeks styrelse.

 


 


SOF-general 2017

Daniel Modig

LinTek på Facebook