Mottagning

Mottagningen av nya studenter

Mottagningen är till för er nya studenter som skall studera här på Linköpings universitet. Målet med mottagningen är att alla skall känna sig välkomna och få en introduktion i det akademiska såväl som det studiesociala livet i Linköping och Norrköping. Många har bilden att mottagningen skall vara förnedrande. Detta är inte fallet på LiU. Enligt enkäter och undersökningar är mer än 85% nöjda med sin mottagning. Vi har även en mottagningspolicy som ska följas, där det står vilka regler och normer som gäller.

Första dagen i Linköping (gäller ej tekniskt och asiatiskt basår)

Första dagen anordnar fadderierna (se nedan) en frivillig morgonsamling innan universitetets upprop. Ni nya studenter kommer då på ett lättsamt sätt att bli introducerade till Nolle-P av era faddrar. Ni kommer sedan, under ledning av faddrarna, att gemensamt vandra till uppropet. Uppropet är däremot obligatoriskt och tid och lokal för just din utbildning hittar du här. Följande tid och plats är morgonsamlingarna för respektive sektion och program:

Sektion Program Tid Plats
M

Civilinjengör i Maskinteknik (M)

Civilingenjör i Design och produktutveckling (DPU)

Civilingenjör i Energi, miljö och management (EMM)

Kommer
snart
Vallarondellen
Y

Civilingenjör i Teknisk fysik och elektroteknik (Y)

Civilingenjör i Teknisk fysik och elektroteknik, internationell (Yi)

Civilingenjör i Medicinsk teknik (MED)

Kommer
snart

Vallamassivet

(gräsyta sydost om Mjellerumsgården)

D

Civilingenjör i Datateknik (D)

Civilingenjör i Informationsteknologi (IT)

Civilingenjör i Mjukvaruteknik (U)

Innovativ programmering (IP)

Kommer
snart
Kryddbodtorget, Gamla Linköping
I

Civilingenjör i Industriell ekonomi (I)

Civilingenjör i Industriell ekonomi, internationell (Ii)

Kommer
snart
Kryddbodtorget, Gamla Linköping
Ling

Högskoleingenjör i Maskinteknik (MI)

Högskoleingenjör i Kemisk analysteknik (KA)

Högskoleingenjör i Elektronik (EL)

Högskoleingenjör i Datateknik (DI)

Kommer
snart
Märkesbacken
TBi

Civilingenjör i Teknisk biologi (TB)

Kemisk biologi med öppen ingång (KB)

Kommer
snart

Vallamassivet

(gräsyta sydost om Mjellerumsgården)

MatNat

Biologiprogrammet (Bio)

Kemiprogrammet (Kem)

Matematikprogrammet (Mat)

Fysik- och nanovetenskap (FyN)

Kommer
snart

MatNat-backen

(gräsyta öster om B-huset)

 

Som ny student kommer du att få gratis lunch första dagen, men var redo på att första dagen kommer att bli ganska lång. Fadderierna har aktiviteter planerade efter att de av universitetet planerade aktiviteterna är slut. Bra att veta är att första dagen är helt alkoholfri.

Fadderier

Varje program vid LiTH tillhör en förening, så kallad sektion. Varje sektion har i sin tur en grupp personer som har hand om mottagningen av de nya studenterna, ett fadderi.

Fadderierna vid LiTH är:

D-sektionen - STABEN

ED-sektionen - Kretsn

I-sektionen - Clubmästeriet

Logistiksektionen - Familjen

Ling-sektionen - TackLING

M-sektionen - MPiRE

MatNat-sektionen - Gudfadderiet

Basår Linköping - Mytheriet

GDK-sektionen & MT-sektionen - Legionen

N-sektionen - N-phadderiet

TBi-sektionen - Urfadderiet

Y-sektionen - Y-fadderiet

Asienkunskap - TEKKEN

Phadderi i Norrköping - Skurkeriet

LinTeks roll

Under våren och sommaren arbetar LinTeks arvoderade Mottagningsansvariga med att samordna mottagningen mellan alla berörda parter. Deras uppgift är att se till att samarbetet fungerar bra mellan fadderier, kårer, studievägledare, mattelärare, representanter från Studenthälsan och LiTH samt alla andra som är inblandade i mottagningen av höstens studenter. Mottagningsansvariga kan du kontakta på om du har frågor eller synpunkter gällande din första tid på LiTH.

LiTH tycker även att det är så viktigt med en god mottagning att de bidrar med ett ekonomiskt stöd. Det stödet kommer till LinTek, som sedan fördelar det mellan sektionerna. Det skrivs avtal inför varje mottagning, för att reglera vad sektionerna och LinTek ska göra. Om avtalet inte följs, delas inte pengarna ut.

Gemensam mottagning

På Linköpings universitet är reglerna och normerna samma under mottagningen oavsett om din kår är LinTek, StuFF eller Consensus. Vi har samma mottagningspolicy, utbildningar etc. Detta har vi så att alla har samma förutsättningar och regler under mottagningen. På detta sätt blir det inte heller några missförstånd på vad som är tillåtet och inte tillåtet. Vi vill även uppmuntra till att sektioner integrerar över de olika fakulteterna.

Mottagningspolicyn

Alla som är involverade i mottagningen måste följa kårernas mottagningspolicy. För att se mottagningspolicyn klicka här.

LinTek på Facebook