Engagemangsstipendiet

Unionens och LinTeks stipendium för engagemang

Tillsammans med Unionen delar LinTek ut Engagemangsstipendiet varannat år. Stipendiet är på 10 000kr och delas ut till en person eller grupp som under året genomfört ett ideellt arbete som gynnat andra studenter.

 

Ansökan öppnar 1/3 2018. 

Stipendiets kriterier:

-Det ideela arbetet måste beröra Utbildning,miljö och jämställdhet

-Det ska vara en person eller grupp som genomfört ett ideellt arbete läsåret 2017/2018 som gynnat andra studenter och medfört långsiktiga förbättringar för studentlivet

-Stipendiaten ska vara medlem i LinTek, dock ej arvoderad

-Studenten / gruppen kan själv söka stipendiet, eller nomineras av annan.

Ansökningar från tidigare vinnare:

CoderDojo - 2014

Ansökningar och nomineringar skickas till:

 

Exempel på saker som kan vara med i ansökningen: 

Namn, förening, LiU-ID, ändamål med föreningen, motivering, större genomförda projekt de senaste två åren, fun facts om föreningen. Kika gärna på den tidigare ansökningen från CoderDojo.

Ifall ni vill nominera en förening eller person skickar ni dennes kontaktuppgifter till na@lintek.liu.se.

 

Tidigare vinnare

2016 Gen!us
2015 iQual
2014 CoderDojo Norrköping
2013 Emelie Abrahamsson - Mattehjälpen
2012 Lisa Donner - Basårsmottagning
2011 Östasiatiska föreningen
2009 Vega Magnin Gidholm
2008 Inger Persson
2004 Mette, Medieteknikprogrammets tjejförening
2003 Martin Stjernström - LinTeks studiesociala utskott
2002 Petter Torle
2001 Joachim Sköld
2000 Björn Löndahl
1999 Jesper Scholander - Nationernas Hus, NH
LinTek på Facebook